Hopp til innhold

Halden: Deler elbiler og elsykler med innbyggerne

Halden kommunes 20 elektriske biler og 20 elektriske sykler gjør nytte for seg: I arbeidstiden brukes de av kommunens egne ansatte, resten av døgnet kan de leies for en billig penge av befolkning og besøkende.

Fra innvielsen av tjenesten: Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Paul Chaffey, kommunens prosjektleder Martin Vik og ordfører Thor Edquist. Foto: Fossilfri2030

Kommunen har utnyttet digital teknologi for å kunne tilby effektive og klimavennlige transportmidler både for ansatte og innbyggere i Halden.  Kommunens 20 leide elbiler og 20 eide elsykler disponeres av ansatte for jobbreiser mellom kl. 8 og 16. Etter den tid, samt i helger og ferier, er bilene tilgjengelige for innbyggere og besøkende til en rimelig pris.

Elbilene erstatter mange ansattes bruk av private biler til tjenestereiser, og midler som tidligere gikk til ansattes bilgodtgjørelse blir nå brukt til elbiltjenesten. Ved korte avstander må de ansatte ta elsyklene fatt. Hensikten med prosjektet er reduksjon av klimagassutslipp, mer plass til bolig, næring og aktivitet i sentrum fremfor parkeringsplasser – og økt kunnskap om klimaomstilling både blant innbyggere og ansatte. Prosjektpartnere er Smart Innovation Norway og Move About.

I tillegg til disse positive effektene regner Halden kommunen med å spare penger på tiltaket.  del av investeringene er støttet av Miljødirektoratets Klimasats-ordning og Fylkesmannen i Oslo og Viken. Løsningen blir nå kopiert av flere Østfoldkommuner gjennom Klima Østfold-samarbeidet. Halden ble tildelt Klima Østfold-prisen 2019 for denne satsingen i kombinasjon med renovasjonsbiler på biogass, noe som utløste fyllestasjon.

Les mer her