Hopp til innhold

Grønt skifte på Otterstad Østre Gård

På Otterstad Østre gård i Moss kommune produseres det kylling, såkorn og poteter. I 2020 gjorde de alvor av ambisiøse klimaplaner og investerte om lag 2,3 millioner kroner i solcelleanlegg, flisfyringsanlegg, GPS-styring av traktorer, gjødselsspreder og sprøyte, drenering av jorder og elektrifisering av to biler og gaffeltruck.

I Moss kommunes nylige vedtatte klimaplan lyder målet knyttet til landbruk:
«Landbruket i Moss skal innen 2030 kutte alle klimagassutslipp som ikke går på bekostning av matsikkerhet. Landbruket i Moss vil jobbe for å finne gode måter å øke karbonfangsten og innen 2030 bør vi se en øking i karbonopptak. Landbruket skal innen 2025 øke produksjonen av grønn energi og grønt drivstoff.» Jens Petter Otterstad på Otterstad Østre Gård tar klimautfordringene på alvor, og er et forbilde for andre gårdsbruk i Moss kommune. Han er også avbildet på potetgullposer. Foto: Jens Petter Otterstad

Målet ble fastsatt i samarbeid med produsenter i landbruket, og vitner om hvor fremoverlente de er i det grønne skiftet. Blant deltakere i planarbeidet finnes blant annet trekke frem Guren Gartneri
med sitt avansert energisystem og Bjølsund Gård med sin økologiske melkeproduksjon og kortreiste forsystemer. Pluss altså Otterstad Østre Gård.

Baner vei for andre
Jens Otterstad sier dette om erfaringene så langt:
– Solcelleanlegget er jeg fornøyd med. Ingen jobb eller vedlikehold så langt. Samtidig blir man mer bevisst eget forbruk ved at man følger mer med på strømpriser og eget forbruk til enhver tid. Anlegget produserer bra i den lyse årstiden, men svært begrenset i perioden november til februar, forteller Otterstad.

Solcelleanlegget på gården produserer 34 000 kilowatt strøm pr. år, i tillegg bidrar flisfyringsanlegget med hele 300.000 kilowatt
Foto: Jens Petter Otterstad

Han legger til at han i fremtiden kunne ønske seg mulighet til å lagre noe av strømmen solcelleanlegget produserer, men det er foreløpig for dyrt. Om en av de andre nyvinningene; flisfyringsanlegget, sier han følgende: – Flisfyren min er av typen som lager varm luft. Det er flott til å tørke korn, men ikke helt ideelt til oppvarming av kyllinghuset. Det hadde vært bedre med et system som hadde varmet opp vann, slik av det vannbårne systemet i kyllinghuset kunne brukes. Det er også mye jobb med flis. Det må fylles på daglig, flis må lages og oppbevares. For fremtiden er jeg nok nødt til å bygge et eget flis- og tørkelager. Med sine innovative klimaløsninger baner Otterstad vei og skaffer nyttig erfaring som andre gårder kan få bruk for når de planlegger å gjøre grønne investeringer.

Kjøretøyene på Otterstad Østre gård er selvsagt elektriske, inkludert gaffeltrucken. Foto: Jens Petter Otterstad

Stor klimagevinst
Otterstads solcelleanlegg produserer ca. 34 000 kWh pr. år. Flisfyringsanlegget produserer hele 300.000 kWh og bidrar dessuten til reduksjon av 20.000 kilo propan og 3.000 liter diesel. I tillegg gir GPS-styring av traktorer, gjødselspreder og sprøyte 5-10 % reduksjon i dieselforbruk og gjødsel, noe som tilsvarer en reduksjon på ca. 800 liter fossilt drivstoff. Bytte av to biler og gaffeltruck til elektrisk reduserer dieselforbruket med ca. 5000 liter diesel i året. Sist, men ikke minst, gir drenering av jordene lavere utslipp av lystgass. Østre Otterstad er dermed et stjerneeksempel på et gårdsbruk som bidrar til hovedmålet i Moss om å redusere klimagassutslipp med 60 % innen 2030, og samtidig gir kommunen viktig kunnskap som kan forme det videre arbeidet med å legge til rette for et grønnere landbruk.