Hopp til innhold

Fredrikstad satser på klimavennlig transport

Ca. 20 % av klimagassutslippene fra Fredrikstad-samfunnet kommer fra vegtransport. Fredrikstad kommune har derfor over lang tid jobbet systematisk for å redusere klimagassutslippene fra dette.

Elektriske tjenestesykler skal erstatte tjenestereiser med bil. Fredrikstad bibliotek har tatt i bruk elsykler. Foto: Fredrikstad kommune

Arbeidet for å redusere disse utslippene har handlet om å kombinere en rekke virkemidler innen arealplanlegging og omlegging av transport.

Noen eksempler på tiltak er:

  • Elektriske, gratis og hyppigere elveferger. Den første el-fergen kom på plass i 2019, og det er vedtatt at alle skal elektrifiseres. Teknologien har stor overføringsverdi til andre mindre ferger. Forbedret og ikke minst gratis fergetilbud har ført til stor vekst i fergebruken, en økning på 330 % fra 2012. Fergene fungerer flere steder som en forlengelse av gang- og sykkelstien.
  • Innkjøp av taxitjeneste som starter omstilling i næringen. Det ble stilt krav på en slik måte at taxitjenesten trapper opp antall fossilfrie kjøretøy, og kommunen tilrettelegger for hurtiglading i sentrum og hjemmelading hos noen taxisjåfører.
  • Fjerning av parkeringsplasser for å tilrettelegge for gående og syklende, samtidig som el- og hydrogenbiler tilbys gratis parkering i sentrale deler av byen, slik at disse gis fordeler.
  • Støtte til ladepunkt på 440 parkeringsplasser i boligselskap
  • Bomring er innført november 2019 som en del av bypakkeavtalen med andre aktører. El- og hydrogenbiler får passere gratis. For å venne folk til å ta buss betalte kommunen for gratis buss i månedene før bomringen ble innført. Trafikktellinger viser en reduksjon i antall passeringer på 8,4 % når gratisperioden holdes utenfor.
  • Kommunen feier også for egen dør med innfasing av fossilfrie tjenestekjøretøy, var tidlig ute med renovasjonsbiler på biogass, og har kjøpte inn 88 elektriske tjenestesykler for å erstatte tjenestereiser med bil på korte turer.

Kommunen fortsetter det systematiske arbeidet for å kutte veitrafikkutslippene. Blant annet ligger det an til sterke grep i kommende arealplanen, der utviklingen skal forsterkes i sentrum.

Kommunedelplan for klima 2019-2030