Hopp til innhold

Fra fossil diesel til matolje

De to Valtra-traktorene som er på jobb for Nordre Follo kommuneskoger går ikke lenger på fossil energi. Tradisjonell diesel er byttet ut med avfallsfett og brukt matolje, noe som har redusert klimagassutslippene med hele 90 %. I tillegg reduseres utslipp av helsefarlige emner som partikler og nitrogenoksider.

Traktor med henger i arbeid. Dette kjøretøy kjører nå på fornybar diesel og reduserer klimagassutslippene med 90 % sammenlignet med fossil diesel. Foto: Reidar Haugen

Drivstoffet som brukes i Nordre Follo kommuneskoger er produsert av Neste i Finland. Produktet har gode vinterkvaliteter og tåler temperaturer ned mot -25 grader Celsius. Nordre Follo kommuneskoger bruker cirka 2 500 liter diesel per år hvilket betyr at klimagassreduksjonen fra tiltaket ligger på omtrent 6,5 tonn CO2-ekvivalenter per år, muligens mer fordi den fornybare diesel gir lavere drivstofforbruk. Dette tilsvarer utslipp fra ca. tre bensin- eller dieselpersonbiler i et år Traktorprodusenten Valtra har godkjent bruken av denne typen diesel.

Det er ikke gjort noen justeringer på kjøretøyene utover å rense drivstofftanken før påfylling. Prosessen har altså vært enkel, men foreløpig ikke lønnsom: Den fornybare dieselen koster foreløpig 3,50 kroner mer per liter fordi den ikke har momsfritak. Kommuneskogene utgjør i dag ca. 28.000 da,.