Hopp til innhold

Får klimatomater tilbake etter kildesortering!

Innbyggerne i Vestfold er blant de beste i landet til å kildesortere. I 2019 ønsket Vesar å gi en takk til innbyggerne for den gode sorteringsjobben de gjør, i form av klimatomater produsert på deres eget matavfall. Alle husstander fikk tilsendt en kupong med kildesorteringskalenderen, som kunne byttes inn i en gratis pakke med klimatomater i en rekke butikker i Vestfold.

Gjenvunnet matavfall blir til gratis tomater for innbyggerne i Vestfold. Foto: Vesar

Ved Den Magiske Fabrikken ligger et pilotveksthus tilknyttet biogassanlegget. Her produseres det tomater produsert på biogjødsel og grønn CO2, som igjen er produsert av kildesortert matavfall og husdyrgjødsel.  I veksthuset forskes det på helt nye teknologier knyttet til energibruk og dyrkningsmetoder. Veksthuset er av en ny type, med doble vegger som fylles med såpeskum som isolasjon, det er forventer å bruke 80-90 % mindre energi enn i et ordinært veksthus. Gjenvinning av matavfall blir til ny mat!

Les mer om den Magiske fabrikken