Hopp til innhold

Den Magiske Fabrikken i Tønsberg

De er et kunnskaps- og opplevelsessenter, biogassanlegg og gjenvinner matavfall for 1,2 millioner innbyggere årlig. Deres aktiviteter bidrar til næringsutvikling og forskning og omtales langt utenfor Norges grenser.

Lærerikt besøk for elever på Den Magiske Fabrikken. Foto: Vesar

Magisk fabrikk kurser elever

Vesar startet høsten 2019 opp Kunnskap- og opplevelsessenteret ved Den Magiske Fabrikken. Ved senteret tar de som et viktig ledd i arbeidet for økt materialgjenvinning imot elever på 6. trinn, 9. trinn og VG1 fra sine eierkommuner.

Under besøket lærer barn og unge om kildesortering, gjenvinning, matproduksjon og fornybar energi.

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i læreplanmål og gir elevene praktisk innsikt ved at de besøker et autentisk anlegg. De får også innblikk i hele verdikjeden fra matavfall og husdyrgjødsel kommer inn til anlegget, til at biogass benyttes som drivstoff på bussen som frakter dem til og fra opplevelsessenteret. Underveis får de servert et bærekraftig måltid med bl.a. tomater fra det tilknyttede pilotveksthuset. Det benytter biogjødsel og bio-CO2 fra biogassproduksjonen for å fremme plantevekst.

Mer enn et biogassanlegg

Bildetekst: Den Magiske Fabrikken er mye mer enn et biogassanlegg. Foto: Vesar

Den Magiske Fabrikken (DMF) er mer enn et biogassanlegg! DMF omfatter samarbeid, prosjekter, forskning og aktiviteter knyttet til gjenvinningen av matavfall til klimavennlig biogass til kjøretøy, biogjødsel og bio-CO2 til produksjon av ny mat.

DMF er et ledd i arbeidet mot en sirkulær økonomi og grønn vekst i regionen, men også i landet for øvrig. DMF spiller også en viktig rolle for, og påvirker næringsutviklingen i regionen, blant annet i tilknytning til landbruket og investeringer i lagringsplass og spredeteknologi for biogjødsel.

Ved DMF samarbeider selskaper på tvers av bransjer og landegrenser, noe som vekker interesse og skaper omtale også internasjonalt. Lindum, Air Liquide Skagerak, Reklima, Tekniska Verken, Vesar og Greve Biogass er hovedaktørene knyttet til DMF, men det er også samarbeid med andre industrielleselskaper, forskningsmiljøer og landbruket.

Kildesortering nytter!

Bildetekst: Kildesortering nytter. Matavfall blir til nye, nyttige produkter. Foto: Vesar

Ved Den Magiske Fabrikken (DMF) gjenvinnes matavfall fra ca. 1,2 millioner innbyggere fra store deler av Østlandet sammen med husdyrgjødsel fra svin og store fra Vestfold. Dette gjenvinnes til klimavennlig biogass til kjøretøy, og biogjødsel og bio-CO2 til produksjon av ny mat. Gjennom denne prosessen utnyttes resursene i det man til vanlig anser som avfall. Dette gjøres gjennom sirkulære prosesser med utgangspunkt i naturens egne kretsløp, noe som fører til klimavennlig utnyttelse av ressursene og en bærekraftig håndtering av ditt og mitt avfall.

Les mer om den Magiske fabrikken