Hopp til innhold

Delingskonsept for elektriske båter

Til enhver tid ligger det svært mange båter i havn – selv på de fineste sommerdagene. Så nå som det finnes delingskonsepter for klær, verktøy, biler, hjem og mye annet er det logisk at mange også vil dele båt! Kruser AS har derfor etablert en båtpool der medlemmene betaler for tilgang til båt en sesong, mens firmaet tar seg av alt det praktiske for best mulig utnyttelse av arealer og ressurser som benyttes i produksjon, bruk, vedlikehold av båt. Og ettersom Kruser kun har elektriske båter uten tradisjonelt bunnstoff bidrar ordningen til renere miljø og sjø.

Verdens første elbåtpool gjennomførte sin første sesong i 2020 med stor suksess. Hvert medlem hadde i gjennomsnitt 15 turer, og 90% av dem har bestilt medlemskap for 2021. 87% ga tilbakemelding om at tilgang på båt er god eller meget god. Syv nye havner for 2021 er avklart, og flere kommer i 2022! 10-årsmålet er å gjøre deling av elbåt til normen for båtliv for målgruppen. Kruser AS har etablert en ordning for deling av elektriske småbåter. Foto: Kruser AS.

Krusers konsept treffer flere av bærekraftsmålene ettersom det gir store besparelser for miljøet. Hver båt av snekketypen vil i en full sesong spare miljøet for ca. fem tonn CO2 og hver av de hurtiggående båtene 15-30 tonn CO2 sammenlignet med fossil fremdrift. Ved å dele båt utnyttes også ressurser som benyttes i produksjon og vedlikehold av båt bedre. Delekonseptet gjør for øvrig at bryggene utnyttes 11-22 ganger bedre enn privateid båt gjør, og presset på attraktivt kystareal reduseres. Tilgangen til sjø og båtliv demokratiseres.

Norges fritidsbåter slipper årlig ut 530 000 tonn Co2. I tillegg slipper hver båts bunnstoff ut biosider og microplast som tilsvarer ca. 24 bæreposer. Båtdeling kan gjøre noe med dette, og også fylle et marked da 75% av dagens fritidsbåteiere bruker sin 15 ganger eller færre i løpet av sesongen. Krusers ambisjon er å etablere seg langs hele Norges kyst, men også andre steder som Mjøsa. Pr. nå er de etablert i Oslo, Bærum, Asker og Bergen.

Kruser fikk i 2020 830 000 kroner i etableringsstøtte fra Oslo kommune, og Bærum kommune bidro til å etablere en løsning for raskere ladning på de de to båtplassene i Bærum i fjor. I 2021 har Asker kommune stilt gratis båtplasser til rådighet for oss. Kruser håper at også andre kommuner vil ta tak i utfordringene med denne forurensingen og tilrettelegge for elbåthavner, ladestruktur og deletjenester. De stiller vi gjerne opp på møter for å presentere konseptet, og man kan lese mer på
hjemmesiden www.kruser.no