Hopp til innhold

Borg Havn satser på solceller

I begynnelsen av 2021 startet arbeidet med å etablere solceller på taket til Borregaardlageret/Lager 14 hos Borg Havn på Øra i Fredrikstad. Kostnadene for utbygging i første fase er i overkant av fem millioner kroner, og byggetiden 12 uker. Arbeidet ble ferdigstilt i løpet av mai i år. Borg Havn har også tilrettelagt for et energi- og sentralt driftsovervåkingsanlegg for å ivareta krav til overvåkning og rapportering fra anlegget.

Når en stadig større del av driften elektrifiseres øker også energibehovet i Borg Havn. Havna har derfor over lengre tid jobbet aktivt med nye energi- og miljøløsninger i havneområdet, og har en målsetning om å bli klimanøytrale. Miljøsjef Charlotte Iversen på taket til Lager 14 som bygges ut med solcellepaneler. Foto: vekstifredrikstad.no

Når en stadig større del av driften elektrifiseres øker også energibehovet i Borg Havn. Havna har derfor over lengre tid jobbet aktivt med nye energi- og miljøløsninger i havneområdet, og har en målsetning om å bli klimanøytrale.

I første fase av solcelleutbyggingen benyttes cirka halvparten av tilgjengelig takareal på de høyeste
takflatene, et areal på 7 400 m2 . Solcellene vil dekke 4 400 m2 av disse. Anlegget har en forventet
årsproduksjon på 860 000 kWh, noe som utgjør 57 prosent av dagens energiforbruk på Øraterminalen.

Anlegget vil forsyne det interne strømnettet på terminalen og kunne levere strøm til havnekranene, kjøle-/frysecontainere, lager-/driftsbygg, batterianlegg og landstrøm til fartøy.

Dette er ikke det første solcelleanlegget ved Borg Havn. Allerede i 2019 installerte havna det første
solcelleanlegget i samarbeid med leietaker AS Batteriretur i Kortbølgen 15B. Anlegget har
324 solcellepaneler som dekker et takareal på 1 250 m2 og produserer rundt 92 000 kWh årlig.