Hopp til innhold

Bærekraftig urteproduksjon i Lier

Produksjon av krydderurter med høy kvalitet stiller høye krav til gjødsling og råstoffer som brukes, – derfor brukes det fossilbasert gjødsel. Snarum Gartneri og N2 Applied har mål om å utvikle en gjødselløsning som er mer sirkulær og basert på økologiske råstoff, og de første krydderurtene har allerede blitt levert til butikk.

Koriander, basilikum, persille og andre krydderurter kjente og kjære innslag på kjøkkenet, men alle som har prøvd å dyrke selv har lært at det kan være krevende å dyrke fram gode urter med høy kvalitet. plantene kan være ømtålige for vann, lys og for å holde dem friske. God kvalitet og lang holdbarhet er avgjørende for matvarekjedene og kundene, og det gjør gjødselblandingen helt essensiell. I Lier dyrkes persille og andre krydderurter uten bruk av fossilbaser gjødsel. Foto: N2 Applied

Norges største produsent av krydderurter, Snarum Gartneri i Lier, har sammen med teknologiselskapet N2 Applied jobbet med å utvikle en løsning for krydderurter som eliminerer behovet for fossilbasert kunstgjødsel og muliggjør bruk av restråstoffer fra andre næringer. Dette kan gjøre produksjonen enda mer bærekraftig, oppnå et lavere klimaavtrykk og forhåpentligvis forbedre lønnsomheten. Prosjektet er støttet av Grofondet.

N2 Applied har utviklet en teknologi som bruker luft og strøm og skal gjøre behovet for storskala nitrogenproduksjon basert på fossil energi overflødig. Samtidig kan mye av energien gjenvinnes som varme, – et behov som man også har i en drivhusproduksjon av krydderurter. Teknologien legger til rette for at næringsstoffer kan resirkuleres lokalt. Teknologien opererer på biologiens premisser i form av konsentrasjoner og effekter som reduserer tap til luft og vann. Snarum Gartneri har lenge vært framoverlent etter innovative og bærekraftige løsninger, og bruker ikke sprøytemidler eller fossil oppvarming i sin produksjon i dag. Det viktigste som står igjen da, er å finne en god løsning for gjødsel.

Produksjon av krydderurter uten bruk av fossilbasert kunstgjødsel må ha samme veksttid, gjødselkostnad og holdbarhet som dagens konvensjonelle produkt. Det er ikke rom for å gå på bekostning av kvalitet. Gjennom det siste året har det derfor vært mange forsøk og omfattende uttesting for å erstatte råstoff for råstoff i gjødselblandingen med resirkulerte ressurser. Så langt er resultatene gode for kvalitet og veksttid. Spørsmålet framover blir om det finnes betalingsvilje for økt bærekraft fra kunder og matvarekjeder, slik at Norge snart kan få verdens mest bærekraftige og sirkulære produksjon av krydderurter.