Hopp til innhold

Positivt møte mellom Oslo og Region Stockholm om jernbane

Fredag 22. januar ble det avholdt et møte mellom Oslo kommune ved miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) og Gustav Hemming (Centern), Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd i Region Stockholm. Hemming er også første viseordfører i Regionstyrelsen.  Osloregions sekretariat var også invitert til å være til stede.

 

Det var Hemming som hadde tatt initiativ til møtet, og temaet var raskere jernbaneforbindelse mellom de to hovedstedene. VD i Oslo – Stockholm 2.55 AB Jonas Karlsson presenterte sitt prosjekt, med bl.a. modeller for privat finansiering, som vil kunne bety at ny jernbane med mindre enn 3 timer reisetid, uten å bygge høyhastighetsjernbane, er på plass i 2035.

Banen vil trolig være et attraktivt alternativ for de mer enn 1,4 millioner passasjerene som hvert år reiser med fly mellom de to hovedstedene. I dag er det bare ca. 200 000 som tar toget.  Region Stockholm inviterte Oslo til samarbeid om dette prosjektet og på andre områder, bl.a. innen næringsutvikling og klima- og miljøspørsmål.

Oslo responderte positivt på henvendelsen, og vil vurdere hvordan man eventuelt kan delta i et slikt samarbeid fremover.