Hopp til innhold

Osloregionen godt synlig på Oslo Urban Arena

Holmestrand-Sande-Hof, Mosseregionen, Hamarregionen deltok med stands i Folketeaterpassasjen under årets Oslo Urban Arena den 20.-21. september.

 

 

       

Oslo Urban Arena er en byutviklingskonferanse, i år med ca. 700 deltakere. Oslo Urban Arena fokuserer på urbane løsninger og der rammene for en god byutvikling settes på dagsorden. Oslo Urban Arena skal både være en plattform for global kunnskapsdeling, et nordisk nettverk for bybyggere, og en arena for lokale løsninger internt i Osloregionen.

Mange av Osloregionens medlemmer var med i programmet, bl.a. i sesjon om den multifunksjonelle byen der Skedsmos ordfører Ole Jacob Flæten deltok. I debatt om InterCity-utbygging deltok ordførerne Thor Edquist, (Halden kommune), Tage Pettersen (Moss kommune) og Einar Busterud (Hamar kommune) sammen med Anne Siri Haugen fra Bane NOR. Oslo kommune var også arrangør av flere sesjoner og deltok som innledere på konferansen.

Sekretariatet for Osloregionen hadde ansvar for en break-out session om EUs urban agenda og sirkulær økonomi.