Hopp til innhold

Osloregionen har levert innspill til NTP 2022-2033

 

Bakgrunnen for innspillet er Samferdselsdepartementet brev av 21. november 2019, der det inviteres til å komme med innspill om prioriteringer på transportområdet.

Sekretariatet følger nøye med i arbeidet med rullering av NTP. Osloregionens innspill er resultat av et tett samarbeid med medlemmene. Svaret fokuserer på felles utfordringer og løsninger for hele regionen. Innspillet ble styrebehandlet den 29. April, og er nå oversendt samferdselsdepartement.

Les innspillet fra Osloregionen her