Hopp til innhold

Oslopolitan er her!

Mange av verdens storbyer konkurrer globalt om å tiltrekke seg investeringer og høykompetent arbeidskraft. Osloregionen styrker nå innsatsen på området, og har lansert Oslopolitan.no. Et digitalt nettverk som skal bidra til at talenter fra hele verden lettere kan finne informasjon om hva det vil si å jobbe, investere, studere og bo i storbyregionen Oslo

 

Osloregionen har flere høyteknologiske miljøer med behov for kompetanse som det er utfordrende å finne nok av i Norge. Det innebærer at virksomhetene må ut og søke på det globale arbeidsmarkedet. Men Oslo er ikke den eneste storbyregionen med dette behovet. konkurransen om talenter er skarp. Oslopolitan er et verktøy for å informere og fortelle potensielle kandidater om hva de får ved å velge oss.

I tillegg til å gi et innblikk i livsstilen i Oslo, har portalen et job board knyttet til klynger og startup hubs. Et sted der man kan søke etter relevante jobber og arbeidsgivere. Oslopolitian tilbyr også et verktøy som gjør det mulig for internasjonale selskaper og delegasjoner å identifisere potensiale partnerbedrifter, koble seg til nettverk innen forskjellige sektorer, og arrangere møter og eventuelt fysiske besøk.

Andrea Nylund
Foto: nyebilder.no

– Når folk flytter til et nytt land, må de ofte bygge sine sosiale og profesjonelle nettverk fra bunnen. I mange år har lite tilgjengelig informasjon om Oslo vært en stor utfordring for internasjonale gründere og talenter. Oslos økosystem er veldig fragmentert og kan ta måneder eller flere år å navigere, sier ansvarlig for oppbygging av portalen Andrea Nylund, Spesialrådgiver i Osloregionen. Som selv er innflytter fra LA.

Oslo fortsetter å toppe globale rangeringer for sosial fremgang, miljø og teknologi. Dette gjør det enda viktigere bygge på Oslos omdømme internasjonalt og tiltrekke det beste talentet. Se tabell og lenke nederst på siden.

-Oslopolitan bygger en bro mellom de mange eksisterende ressursene i regionen. Den ‘legger alle kortene på bordet’ for å avsløre nettverk for å lette og akselerere søket etter karriere, investeringer og utdanningsmuligheter, sier Andrea.

-For å drive innovasjon og bygge en sterk, bærekraftig økonomi i et stadig mer konkurransedyktig globalt marked, tar Osloregionen en proaktiv rolle for å koble sammen høykompetente arbeidskraft og arbeidsgivere, fortsetter hun. Etter corona, er det forventet at folk skal være mer mobil enn noen gang, ettersom folk prioriterer livsstilsvalg på minst lik linje som jobb, Oslopolitian vil bidra til at flere finner veien til Oslo, avslutter Andrea.

Osloregionen som står bak Oslopolitan er et strategisk samarbeid mellom 65 kommuner på Østlandet inkludert Oslo kommune. Portalen er en del av samarbeidets satsing på internasjonal profilering.

For spørsmål kontakt:

Øyvind Såtvedt Tlf + 47 926 62 986

Andrea Nylund(Ansatt hos Oslo Business Region fra 1.2.2021) Tlf: +47 917 77 870

Resultater for Oslo verdt å merke seg:

Index What it measures Result
European Commission European Cities SDG Index 2019 Progress towards achieving SDGs Ranks 1st of 45
European Startup Initiative Startup Europe Heatmap 2019 Start-up founders’ perception of strongest start-up ecosystems Ranks 18th, up from 34th
JLL Innovation Geographies: Talent Hotspots 2019 Concentration of educated and young talent in a city Ranks 9th of 100
Techtalk Currys Best Cities for Well-being 2019

 

Quality of the urban environment, career opportunities and access to healthcare Ranks 3rd of 77
IMD Smart City Index 2020 Citizens’ perceptions of the impact that technology has on their lives, including mobility, safety and opportunities. Ranks 5th of 109
IESE Cities in Motion

 

All-around economic, social, environmental, technological and governmental performance of cities Ranks 14th of 174

Conde Nast Traveler                          Places to Go in 2021

2020.stateofeuropeantech