Hopp til innhold

Se BEST-konferansen 2020 – et faglig sterkt program

Etter tilbakemeldingene å dømme ble BEST-konferansen 2020 en suksess. Temaet var hvordan vi kan få til en mer effektiv, klima- og miljøvennlig godshåndtering. Årets konferanse var digital, og her får du tilgang til et redigert opptak av konferansen.

 

BEST-konferansen 2020 ble annerledes enn planlagt. Opprinnelig planlagt i mars, ble den gjennomført som et rent digitalt arrangement den 28. oktober.

Opptaket fra konferansen har vært etterspurt og vil være tilgjengelig ut desember.

Opptak av BEST-konferansen 2020 finner du her.

Viktig tema å løfte

BEST-konferansen bød på et faglig sterkt program. Temaet var hvordan vi kan få til mer effektiv- og klimavennlig godshåndtering i Osloregionen. Å lykkes med dette er avgjørende både for økonomien vår og for om vi skal nå klimamålene.

På programmet stod dyktige og kunnskapsrike innledere, BEST-caser og som siste post på programmet en politisk samtale.

Direktør i Osloregionen, Øyvind Såtvedt sa i sin åpning av konferansen at temaet gods- og logistikkhåndtering nok ikke er noen kioskvelter, men desto viktigere tema å løfte. Osloregionen vil følge opp dette tema når Regjeringens klimamelding og NTP kommer.

Konferansier Christine Holtan Bøgh, fagansvarlig for transport i miljøstiftelsen Zero, fulgte opp Såtvedt sin innledning med å si at mulig at temaet ikke er noen kioskvelter, men samfunnet velter om vi ikke finner gode løsninger for framtidens godshåndtering.

Utnytt fortrinnet til alle transportformer

Medarrangør NHO representert ved Are Kjensli, direktør i NHO Logistikk og transport understreket at for å effektivisere godstransporten, så må vi utnyttet fortrinnene til både bane, vei, sjø og luft. Som næringslivet representant var han opptatt av forutsigbarhet for aktørene og understreket at troverdigheten til NTP måtte økes.

Viser vei

Programmet var godt sammensatt. Et mål ved BEST-konferansen er kompetansedeling ved å vise fram BEST-caser. Det vil si å vise fram eksempler fra aktører som går foran og viser vei. Noen av dem vi fikk høre ifra var ASKO, IKEA, Bærum kommune, Oslo kommune og Posten Norge.

Samarbeid, dialog og samspill

Avslutningsvis ble det gjennomført en politisk samtale om roller og virkemidler i framtidens godstransport. Deltagerne representerte de tre ulike forvaltningsnivåene og konklusjonen var klar. Det er ved dialog, samarbeid og samspill mellom forvaltningsnivåene at målet om effektiv klima- og miljøvennlig godshåndtering vil nås.