Hopp til innhold

Representantskapsmøte 2021

Representantskapsmøte i Osloregionen ble i 2021 som i 2020 avholdt digitalt. Styret for det kommende året ble valgt med byrådsleder i Oslo Raymond Johansen som leder og ordfører Lene Conradi som nestleder. I tillegg fikk interessepolitisk utvalg tre nye medlemmer.

Nytt styre for Osloregionen:

Delregioner Styremedlem Kommune Varamedlem Kommune
Oslo kommune Raymond Johansen (A) Oslo kommune Byrådssekretær Julie Ness Oslo kommune
Drammens-regionen Ordfører Monica Myrvold Berg (A) Drammen kommune Ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H) Lier kommune
Asker-Bærum Ordfører Lene Conradi (H) Asker kommune Ordfører Lisbeth Hammer Krogh (H) Bærum kommune
Ringeriks-regionen Ordfører Syver Leivestad (H) Hole kommune Ordfører Knut Martin Glesne (TBL) Krødsherad kommune
Hadelands-regionen Ordfører Harald Tyrdal (A) Lunner kommune Ordfører Randi Thorsen (A) Gran kommune
Kongsberg-regionen Ordfører Gry Fuglestveit (A) Notodden kommune Tine Norman (SP) Sigdal kommune
Gjøvikregionen Ordfører Anne Hagenborg (A) Søndre Land kommune Ordfører Torvild Sveen (SP) Gjøvik kommune
Hamarregionen Ordfører Einar Busterud (BBL) Hamar kommune Marte Larsen Tønseth (Sp) Løten kommune
Kongsvinger-regionen Ordfører Knut Hvithammer (A) Sør-Odal kommune Ordfører Kari Heggelund (SP) Åsnes kommune
Gardermo-regionen Ordfører John-Erik Vika (SP) Eidsvoll kommune Ordfører Hans Thue (A) Nannestad kommune
Nedre Romerike Ordfører Ståle Grøtte (A) Rælingen kommune Ordfører Jørgen Vik (A) Lillestrøm kommune
Folloregionen Ordfører Hans Kristian Raanaas (SP) Frogn kommune Ordfører Truls Wickholm (A) Nesodden kommune
Indre Østfold Ordfører Saxe Frøshaug (SP) Indre Østfold kommune Ordfører Anne-Grethe Larsen (Sp) Skiptvedt kommune
Mosseregionen Ordfører Hanne Tollerud (A) Moss kommune Ordfører Rene Rafshol (H) Råde kommune
Søndre Viken Når konstituert, kommer med navn
Vestfold-kommuner Ordfører Are Karlsen (A) Horten kommune Ordfører Elin Gran Weggesrud (A) Holmestrand kommune

Interessepolitisk utvalg er:

  • Lene Conradi (H), Asker og Bærum (Leder av utvalget)
  • Raymond Johansen (Ap), Oslo – stedfortreder Julie Ness (MDG), Oslo (Nestleder for utvalget)
  • Knut Hvithammer (Ap), Kongsvingerregion (Medlem)
  • Saxe Frøshaug (Sp), Indre Østfold (Medlem)
  • Anne Hagenborg (Ap), Gjøvikregion (Medlem)
  • Gry Fulgestveit (Ap), Kongsbergregion (Medlem)
  • John-Erik Vika (Sp), Gardermoregionen (Medlem)

Sakspapirer og oversikt over styret og medlemmer i interessepolitisk utvalg