Hopp til innhold

Representantskapsmøte 2020 – Osloregionen interkommunalt politisk råd

Grunnet endringer i kommuneloven ble samarbeidsalliansen Osloregionen den 28.10.2020 omdannet til interkommunalt politisk råd. Det innebar at samarbeidsrådet den 28.10.2020 la ned samarbeidsalliansen Osloregionen, før møtet i representantskapet til Osloregionen interkommunalt politisk råd startet.

Den 28. oktober var medlemmene i samarbeidsalliansen Osloregionen innkalt til møte i samarbeidsrådet. Møtet skulle egentlig ha vært avholdt den 18. mars, men ble grunnet korona -situasjonen utsatt. Møtet som ble avholdt den 28. oktober ble avholdt digitalt.

Nytt navn

Som følge av ny kommunelov skulle samarbeidsalliansen Osloregionen omdannes til Osloregionen interkommunalt politisk råd. Siste punkt på på sakslisten for samarbeidsrådet innebar derfor en oppløsning av samarbeidsalliansen Osloregionen. Når det var gjort, startet møtet i representantskapet, Osloregionens interkommunal politisk råd sitt høyeste organ.

Stor medlemsoppslutning

For å kunne være medlem av Osloregionen interkommunalt politisk råd, måtte medlemmene i forkant av møtet ha behandlet og vedtatt ny samarbeidsavtale. Det er gledelig at så mange av kommunene gjorde dette. Osloregionen interkommunalt politisk råd vil bestå av 65 kommuner som medlemmer, inkludert Oslo kommune samt Innlandet fylkeskommune. 

Valg av styre, valgkomite og interessepolitisk utvalg

Representantskapet skulle også oppnevne nytt styre med styreleder og nestleder. Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo kommune ble på ny valgt som leder. Lene Conradi, ordfører i Asker kommune ble valgt som nestleder. Conradi erstatter Halvard Ingebrigtsen fra Viken fylkeskommune, som dessverre valgte å ikke fortsette sitt medlemskap i Osloregionen.

Etter at styrevalget var gjennomført, ble det valgt ny valgkomite og et nytt interessepolitisk utvalg. Tine Normann fra Sigdal kommune ble ny leder av valgkomiteen. Det er tradisjon i Osloregionen for at nestleder i styret leder interessepolitisk utvalg. Lene Conradi ble med det valgt som ny leder for utvalget.  I tillegg ble interessepolitisk utvalg utvidet fra 5 til 7 medlemmer.

Styret i Osloregionen 28.10.2020

Medlemmer av interessepolitisk utvalg i Osloregionen 28.10.2020

Medlemmer Valgkomiteen 28.10.2020