Hopp til innhold

Innholdsrikt på Samarbeidsrådet 2019

Tusen takk for det gode oppmøtet på Samarbeidsrådet den 11. april!

Det var en intensiv dag med styremøte, tettpakket samarbeidsråd og sosialt opplegg på Salt.

Presentasjonene fra møtet:

Kontaktintensiteten Stockholm – Oslo, Maria Nimvik Stern, Mälardalsrådet 

Fremsyn 2050, Ståle Hagen, KPMG 

TransportSustainability, TeodorBäckström, IKEA 

Strategi For Gods Og Logistikk I Osloregionen, Geir Berg, Flowchange

Uttalelse til arbeidet med Nasjonal Transportplan.

På den formelle delen vedtok Samarbeidsrådet en uttalelse til arbeidet med NTP om hovedutfordringene på transportområdet, som oversendes Samferdselsdepartementet.

Fotoalbum

Se fine bilder i fotoalbumet på Facebook. Fotograf: Amanda Iversen Olrich