Hopp til innhold

Ny rapport: Hva synes internasjonale talent om Oslo og Osloregionen?

 

Osloregionen gjør mye bra, men vi er fortsatt lite kjent internasjonalt. Studien viser at vi faktisk er bedre på å beholde enn å tiltrekke denne målgruppen. Talentene som kommer hit, peker på mange positive særtrekk ved å bo og jobbe her: God balanse mellom jobb og fritid, flat struktur i arbeidslivet, Oslo er en kompakt by og Osloregionen er en kompakt region, og et godt kollektivtilbud. Studien avdekker følgende utfordringer for talentene som har kommet hit: Vi trenger å bli mer synlig ute i verden, vi trenger et bedre mottak av de som kommer, og det er utfordringer knyttet til å beholde de internasjonale studentene som fullfører grad i Norge. Det er mye å ta tak i rundt mottaket: Det mangler språkkurs, bedre tilrettelegging for sosial integrasjon, men også praktiske ting som tung prosess for å få personnummer.

I arbeidet med internasjonal profilering, ønsker vi å tiltrekke oss talent fra kunnskapsintensive næringer, studenter og investorer. Oslo og Osloregionen konkurrerer med andre regioner om næringsliv, talent og synlighet. Med rapporten «Talent Attraction Management in Greater Oslo: How to improve the reception and integration of international talents», får vi et bilde av nåsituasjonen i regionen vår. Det gir oss et utgangspunkt til å jobbe bedre med talentattraksjon framover. Etter sommeren starter vi arbeidet med talentattraksjon med utgangspunkt i denne rapporten og en workshop vi hadde i mai. Da samler vi relevante aktører, og velger ut og gjennomfører tiltak i samarbeid.

Rapporten er skrevet av ansatt i Osloregionen Ingrid Helene Garmann Johnsen, phd, og tidligere seniorforsker ved forskningsinstituttet Nordregio i Stockholm.

Du kan lese rapporten  her.