Hopp til innhold

Nordic Place Branding Report 2020

I en tid hvor internasjonal konkurranse om investeringer og talent mellom byer og land vokser, er jobben med stedsmarkedsføring stadig viktigere og tidkrevende.

I en ny rapport analyseres Oslo stedskapning (placemaking) i lys av utviklingen av byfritt sentrum, medvirkning av publikum og innbyggere, samt Oslos nye smarte og grønne innkjøpsordning.

 

I Future Place Leaderships sin nyeste rapport om stedsmerkevarer følger det 10 saksstudier fra blant annet Oslo, København, Helsinki og Færøyene for å gi byutviklere, stedsmarkedsførere og politikere innsyn i hva som har fungerte og ikke fungert i de ulike regionene.

I Oslo har forfatterne tatt for seg Osloregions internasjonale profileringsstrategi, ulike klimavennlige initiativ av Oslo kommune og kommunenes både styring og ledelse muliggjør en del av Oslos suksess (se side 17-20).

Som det er skrevet i rapporten så er ikke stedsmerkevare er ikke et slagord eller en logo, men alle steder har et rykte som påvirker avgjørelsen vår om å besøke, investere eller bo et sted. Stegene kommunene i  Osloregionen har gjort med profileringsstrategien og sine klimavennlige initiative er med på å  styrke stedsmarkedsføringen av Oslo, og øker Osloregionens annerkjennelse i utlandet.

Les rapporten i sin helhet her:

forside Place Leadership Academy rapport 2020

Les også gjerne Oslo: State of the City rapporten som ble lansert i mai 2020.