Hopp til innhold

Mission Oslofjord – søknad til samarbeidsprosjekt

Onsdag 9. februar ble prosjektforslaget Mission Oslofjord levert inn til Forskningsrådets program “kompetanse og samarbeidsprosjekter”. Osloregionen er med som samarbeidspartner i søknaden.

 

Prosjektet Mission Oslofjord bygger videre på EU-prosjektet Iliad og har ambisjon om å lage en digital tvilling av Oslofjorden. En digital tvilling av havet gir mange muligheter og bidrar til kunnskap om konsekvenser og mulige effekter av ulike tiltak – noe som gjør det lettere å handle på en bærekraftig måte. Derfor vil dette kunne være et viktig verktøy for beslutningsstøtte for lokale og sentrale beslutningstakere rundt fjorden.

Rachel Tiller er seniorforsker ved SINTEF Ocean. Foto: SINTEF

– Vi er utrolig glade for å få til et samarbeid med så spennende aktører rundt Oslofjorden og mener at Mission Oslofjord vil kunne være et verktøy for å skape reell endring og få frem kunnskap om hva som skal til for å bedre økosystemet. Naturen vår er en dyrbar ressurs, og det er helt essensielt at vi vet hvilken effekt klimaendringene vil ha på den, sier Rachel Tiller, prosjektleder fra SINTEF Ocean og leder av SINTEF sin nye satsning på Naturmangfold og arealbruk.

Mission Oslofjord er ledet av SINTEF Ocean i tett samarbeid med SINTEF Digital, Osloregionen, NIVA, Bellona og House of Knowledge.

Osloregionen har rolle som leder av en arbeidspakke og vil sitte i styringsgruppen dersom prosjektet finansieres.

Osloregionens vil involvere kommuner, fylkeskommuner og andre interessenter i prosjektet og formidle resultatene fra prosjektet som vil være viktig for arbeidet med en ren og rik Oslofjord.

Svar på søknaden vil foreligge i juni 2022. Prosjektstart vil være 4. kvartal.

Spørsmål til prosjektet?

Kontakt Eva Næss Karlsen