Hopp til innhold

Hvordan bli bedre på å ta imot utenlandske talenter?

Virksomhetene i Osloregionen har et udekket behov for høykompetent arbeidskraft. Dette ønsker vi å gjøre noe med. For å utvikle en “kundereise” som treffer, har Osloregionen i samarbeid med Oslo International Hub nylig arrangert et roundtable-møte med over 30 stakeholdere fra blant annet næringsliv og universiteter. Målet er å effektivisere rekrutterings og onboarding prosesser, med mulig etablering av et fysisk Welcome Center.

 

Covid-19 pandemien vil ha en varige innvirkninger på mennesker og organisasjoner, å bygge en bærekraftig økonomi avhenger blant annet av regionens evne til å konkurrere om å tiltrekke seg og beholde topptalenter.

Med et mål å effektivisere rekrutterings og onboarding prosesser for høykompetent internasjonal talent, har Osloregionen i samarbeid med Oslo International Hub arrangert et roundtable-møte den 20. november med over 30 stakeholdere fra blant annet næringsliv og universiteter. Intensjonen bak initativet var å identifisere behov. Informasjonenen skal brukes til å etablere et fysisk International Welcome Center, et informasjonssenter som kobler kandidater med bedrifter, samt bistår dem med å komme i kontakt med med sosiale og profesjonelle nettverk.

I de kommende ukene, blir innspill fra deltakere integrert i et kart av “kundereisen” og en plan for å forsterke samarbeid, kommunikasjon og støttetjenester til både virksomheter og for høykompetente internasjonal talent.