Hopp til innhold

Osloregionen står sammen i koronakrisen

Osloregionen utgjør episenteret for koronpandemien i Norge og det medfører betydelige økonomiske konsekvenser for kommunene og fylkeskommunene.

 

Kommunene og fylkeskommunene i Osloregionen opplever som følge av koronapandemien økende arbeidsledighet, et næringsliv som sliter og bortfall av inntekter. I tillegg gjør mange en formidabel innsats med å få på plass tiltakspakker for sitt lokale næringsliv.

63 prosent av alle de registrert smittende tilhører  Osloregionen. Styret har derfor besluttet å stå sammen om en felles uttalelse til regjering og storting. Raymond Johansen som styreleder har på vegne av Osloregionen sendt et brev til Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup med kopi til stortingets kommunal- og forvaltningskomite, der vi ber regjering og storting om tilstrekkelig og treffsikker kompensasjon for økte utgifter og bortfall av inntekter.

Les brevet her