Hopp til innhold

Ny rapport: Klimastatus fra Osloregionen

Mye bra klimaarbeid i kommuner og fylkeskommuner, men potensiale for forbedring!

 

Vi har kartlagt klimaarbeidet i regionen og sett på utvikling klimagassutslipp på Østlandet i en fersk rapport Klimastatus fra Osloregionen.

  • Ambisiøse klimamål hos kommuner og fylkeskommuner, men det er varierende hvordan vedtatte klima- og energiplaner følges opp =>  det er varierende klimaledelse.
  • Mange kommuner på Østlandet deltar i klimanettverk. Det er bra!
  • Viktig å overføre erfaringer fra kommuner som jobber aktivt og bruker klima- og energiplanlegging som et verktøy.
  • Ordførererklæring på miljø og klima er et utgangspunkt for videre oppfølging av klimaarbeidet i Osloregionen
  • Klimagassutslipp på Østlandet har gått ned med 11% i perioden 2009-2017, som i hovedsak skyldes nasjonalt omsetningkrav om biodrivstoff fra 2016. Men langt fra å nå klimamål.
Bilde: Futurebuilt-prosjektet Holmen svømmehall, Asker kommune. Foto: Tove Lauluten