Hopp til innhold

Workshop 19. september: Miljøhovedstadsåret i Osloregionen

 

Oslo er kåret til europeisk miljøhovedstad i 2019. På Oslo Urban Arena ønsker vi å utforske videre hvordan vi kan styrke Osloregionens bidrag i dette. Utvalgte tema er Grønn mobilitet, Sunn og bærekraftig livsstil og Attraktive byområder. På workshopen skal ideer til regionale satsinger utvikles og konkretiseres. Her vil du:

  • lære mer om ideer og aktiviteter som er på gang
  • få være med å forme det videre arbeidet med regionale satsinger
  • få anledning til å skape konkrete prosjektideer som kan gjennomføres i 2019.

Tid: 19. september 2018, kl 1300 (lunsj fra kl 12) 

Sted: Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo

Meld deg på her. 

PROGRAM:

12.00 Registrering og lunsj

13.00 Åpning og velkommen v/ Øyvind Såtvedt, Osloregionen

13.10 6 pitcher på hva som kan være regionale satsinger for miljøhovedstadsåret i Osloregionen: 

  • Sykkelfestival v/Espen Bjerk, EVO Elsykler
  • Urbant landbruk og bydelshager v/Agnes Lyche Melvær
  • Grønn mobilitet i hyttekommuner v/Ellen Anne Bye, Krødsherad kommune
  • Kollektivsatsing på Østlandet 2019 v/Marte Nes, Ruter
  • Klimasmart hverdag v/Kristin Molstad, Regionrådet for Hadeland
  • Sirkulære byer og tettsteder v/Circular Norway

14.00 Hvordan gjennomføre regionale satsinger?

Arbeid i mindre grupper: Hvordan kan tema fra åpnings-pitchene gjennomføres i byer/kommuner/fylker i Osloregionen? Gruppene skal utarbeide en minihåndbok for gjennomføring av valgt tema.

15.00 Benstrekk

15.15  Presentasjon i plenum.

Gruppene presenterer sine forslag fra til hvordan det kan etableres en regional satsing, sammen med konkrete forslag til aktiviteter som vil inngå i satsingen.

15.50 Oppsummering og veien videre, v/Eva Næss Karlsen, Osloregionen.

Invitasjon med program kan lastes ned her. 

For spørsmål og innspill ta kontakt med Eva Næss Karlsen, tlf. 900 63 086, e-post: eva.nass.karlsen@osloregionen.no