Hopp til innhold

Workshop 4. april – Gods- og logistikk i Osloregionen

 

Osloregionen har startet opp et prosjekt om gods- og logistikk i Osloregionen.

Vi inviterer til workshop for fagpersoner og ulike interessenter innen gods- og logistikkhåndtering i regionen.

På workshopen får vi presentert resultater av kartleggingen så langt av faktagrunnlaget om utviklingen i gods- og varestrømmer. På bakgrunn av dette, ønsker vi å diskutere ulike problemstillinger for å få gode innspill til prosjektet videre:

  • Hvordan har utviklingen innen gods- og logistikk i Osloregionen vært de siste årene?
  • Hva er utviklingstrender fremover for gods- og logistikk og hvordan er utviklingen spesielt for din bransje?
  • Måler er mer effektiv og miljø- og klimavennlig godstransport. Hvilken kunnskap trenger vi mer av, for å kunne legge til rette for ønsket markedsutvikling?

Meld deg på her

Endelig program og underlag til workshop legges ut ca 2. april.