Hopp til innhold

Webinar – Oppfølging av tiltaksplan for Oslofjorden 7. april 2022

 

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv ble lagt fram den 30. mars 2021, der det slås fast at tilstanden for livet i Oslofjorden er svært alvorlig. Kommuner (innlandskommuner og kystkommuner) og fylkeskommuner på Østlandet har viktige roller i gjennomføring av tiltakene i planen.

Osloregionen inviterer til webinar for informasjons- og erfaringsutveksling om arbeidet for bedring av miljøtilstanden i Oslofjorden. Vi inviterer også til en diskusjon om mulig samarbeid mellom aktørene.

Målgruppe: Kommuner og fylkeskommuner og andre relevante fagmiljøer.

Tid: 7. april, kl 0830-1100

Sted: Digitalt (teams) (lenke sendes ut ved påmelding)

Meld deg på her.

Program

Velkommen og innledning v/Osloregionen

Status på oppfølging av tiltaksplan for Oslofjorden og om Statsforvalterens rolle, v/Håvard Hornnæs, Statsforvalteren i Oslo og Viken

Oppfølging av tiltak for å redusere arealavrenning fra jordbruket, v/Otto Galleberg, Statsforvalteren i Oslo og Viken

Fylkeskommunens arbeid med vannforvaltning, v/Helene Gabestad, Viken fylkeskommune

Oppdrag Mjøsa – kan vi ta i bruk ny teknologi fra overvåkning i havrommet for å få til en bedre forvaltning av Mjøsa? v/Eirik S. Sivertsen, NTNU

Eksempler på kommunenes arbeid med forbedring av miljøtilstanden i Oslofjorden

  • Asker kommunes arbeid med tiltaksplan for Oslofjorden, med spesielt fokus på landbruk og naturmangfold, v/Mary Tønder Vold og Silje Klo Hansen, Asker kommune
  • Etablering av overvannsforum i Moss v/Charlotte Aune Bryne og Kristine Garvin, Moss kommune
  • Prøveprosjekt med å reetablere ålegrasenger i Oslofjorden, v/Linn Marie Heimberg, Klimaetaten, Oslo kommune

Dialog og diskusjon om videre arbeid og mulig samarbeid mellom aktørene

 

Kontaktperson: Eva Næss Karlsen