Hopp til innhold

Webinar om Grønt Landtransportprogram og samarbeid med kommuner i Osloregionen

 

Osloregionen inviterer i samarbeid med Grønt Landtransportprogram til webinar om hvordan kommuner og fylkeskommuner kan bidra til fremdrift i omlegging til utslippsfri tungtransport.

Tid og sted: 10. februar 2022, kl 0830-1030. Digitalt møte (Teams). Lenke sendes i møteinnkalling.

Tema: Med utgangspunkt i prosjekter på batterielektriske lastebiler og biogass  i Grønt Landtransportprogram og Klimaetatens pilotprosjekt «Pilotby for utslippsfri tungtransport» inviterer vi til diskusjon om hvordan kommunene kan bidra til fremdrift i omlegging til utslippsfri tungtransport. Diskusjoner og anbefalinger fra arrangementet tas med videre i Osloregionens arbeid videre med utslippskutt for tungtransporten.

Program

  • Velkommen v/møteleder Eva Næss Karlsen, fagsjef Osloregionen
  • Innledning om Osloregionen og satsing på utslippsfri tungtransport, v/Øyvind Såtvedt, direktør Osloregionen
  • Innledning om Grønt Landtransportprogram v/Christoffer Sahl, sekretariatsleder Grønt Landtransportprogram
  • Presentasjon av pilotprosjekter på batterielektriske lastebiler og biogass v/Erling Sæther, rådgiver Flowchange
  • Presentasjon av prosjekt «Pilotby for utslippsfri tungtransport» v/Petter Christiansen, mobilitetsrådgiver Klimaetaten
  • Diskusjon: Hvordan kan kommunene og fylkeskommuner ta en aktiv rolle? F.eks. arealplanlegging, tilrettelegge næringsarealer og næringsutvikling, andre tiltak
  • Oppsummering og veien videre

 

Kontaktperson: fagsjef Eva Næss Karlsen, tlf 900 63 086