Hopp til innhold

Webinar om Grønt Landtransportprogram og samarbeid med Osloregionen

 

Osloregionen er tatt opp som observatør i Grønt Landtransportprogram (GLP). Etter dialog med GLP ønsker vi å etablere et samarbeid, bl.a. om lokalisering av ladestasjoner/energistasjoner på Østlandet.

Dette er relevant for kommunenes arbeid, bl.a. på areal- og transportplanlegging, tilrettelegging for næringsutvikling og for utslippsreduksjoner fra tungtransport.

Representanter i Osloregionens faggrupper og programadministrasjonen i Grønt Landtransportprogram inviteres til webinar:

Tid: 10. februar 2022, kl 0830-1030

Sted: digitalt (lenke sendes i møteinnkalling i Outlook)

Tema: GLPs prosjekter på batterielektriske lastebiler og biogass og samarbeid med kommuner i Osloregionen.

Mer detaljert program kommer.

 

Kontaktperson: fagsjef Eva Næss Karlsen, tlf 900 63 086