Hopp til innhold

Webinar: Klimameldingen 2021-2030

 

I forbindelse med Stortingets behandling av regjeringens klimamelding arrangerer Osloregionen et webinar om meldingen med særlig vekt på kommunenes rolle, muligheter og begrensninger i klimapolitikken. Hensikten med webinaret er diskusjon om kommunenes plass i norsk klimapolitikk samt å gi energi- og miljøkomiteen innsikt i Osloregionens synspunkter på meldingen.

Påmelding her

 • Dato og tid: Torsdag 18. februar kl. 08:30-09:45
 • Sted: Facebook arrangement
 • Møteleder: Merete Agerbak-Jensen

Program:

Innledning

 •  Velkommen – ved Øyvind Såtvedt, direktør i Osloregionen
 •  Osloregionens klima- og miljøarbeid og oppfølging av Klimaplan 2021 – 2030 ved Eva Næss Karlsen spesialrådgiver i Osloregionen

Innlegg fra Energi- og miljøkomiteen om Klimaplanen og kommunenes rolle

 • Ketil Kjenseth (V), leder i Energi- og miljøkomiteen
 • Stefan Heggelund (H), fraksjonsleder i Energi- og miljøkomiteen
 • Åsmund Aukrust (A), medlem i Energi- og miljøkomiteen

Innlegg fra ordførere i Osloregionen

 • Betydningen av klimasats for kommunene, ved Einar Busterud, ordfører Hamar kommune
 • Klimavennlig areal og transport, byvekstavtaler/ belønningsmidler v/Hanne Tollerud, ordfører Moss kommune
 • Kommunenes juridiske handlingsrom; adgang til å stille klimakrav i blant annet PBL og Veitrafikkloven, f.eks. klimakrav til utbyggere for å kutte utslippene fra bygge- og anleggsvirksomheten, v/Arild Hermstad byråd for byutvikling i Oslo kommune

Avslutning og Takk for i dag!