Hopp til innhold

Webinar: Innovative anskaffelser for å løfte lokal næringsutvikling, 2. desember

 

Osloregionen inviterer sammen med Leverandørutviklingsprogrammet til et webinar der tema er hvordan løfte lokal næringsutvikling ved bruk av innovative anskaffelser.

Dato: 2. desember, kl 0930-1130

Sted: webinar, Microsoft Teams

Meld deg på her!

Program

  • Hvorfor ønsker Osloregionen fokus på innovative anskaffelser og lokal næringsutvikling? v/Øyvind Såtvedt, direktør Osloregionen
  • Potensiale for lokal næringsutvikling ved anskaffelser v/Ingar Vaskinn, næringssjef Kongsberg kommune
  • Om Leverandørutviklingsprogrammet og innovative anskaffelser som verktøy for utvikling og næringsvekst, v/Gørill Horrigmoe, prosjektleder Leverandørutviklingsprogrammet
  • Presentasjon av erfaringer fra innkjøper og lokal leverandør Gran VVS, ved anskaffelse til nye Horten videregående skole

Øyvind Trygstad, rådgiver Vestfold og Telemark fylkeskommune

Georg Gran, styreleder Gran VVS

  • Raufoss-bedriften Intek Engineering sine erfaringer som underleverandør til anskaffelse av elektriske hurtigbåter til fylkeskommuner

Anita Hager, daglig leder Intek Engineering AS

  • Til diskusjon: Hvordan kan næringssjefer og innkjøpere i kommunen eller kommunale selskap samarbeide om bruk av innovative anskaffelser?
  • Oppsummering og avslutning

 

Om arrangementet

Ønsket resultat fra arrangementet er økt kunnskap om innovative anskaffelser og at næringssjefer og innkjøpere sammen ser mulige synergier ved mer samhandling.

Målgruppene for webinaret er kommuner og fylkeskommuner:

  • næringssjefer, ansatte i næringsavdelinger
  • innkjøpere i kommuner, fylkeskommuner og kommunale/inter-kommunale virksomheter

På webinaret gis det innledningsvis en introduksjon til  innovative anskaffelser som metode. Deretter blir det presentasjon og diskusjon om hvordan bruke metoden for å mobilisere lokalt næringsliv. I denne delen av programmet får vi en presentasjon av konkrete case, med erfaringer fra lokalt næringsliv i Horten og på Raufoss.

Meld deg på her!

Kontaktinformasjon:

Osloregionen: Eva Næss Karlsen

Leverandørutviklingsprogrammet: Gørill Horrigmoe