Hopp til innhold

Webinar: Innovative anskaffelser for å løfte lokal næringsutvikling, 2. desember

 

Osloregionen inviterer sammen med Leverandørutviklingsprogrammet til et webinar der tema er hvordan løfte lokal næringsutvikling ved bruk av innovative anskaffelser.

Dato: 2. desember

Tid: 0930-1130

Sted: webinar, Microsoft Teams

Målgruppene for webinaret er kommuner og fylkeskommuner:

  • næringssjefer, ansatte i næringsavdelinger
  • innkjøpere i kommuner, fylkeskommuner og kommunale/inter-kommunale virksomheter

På webinaret gis det innledningsvis en introduksjon til  innovative anskaffelser som metode. Deretter blir det presentasjon og diskusjon om hvordan bruke metoden for å mobilisere lokalt næringsliv. I denne delen av programmet får vi en presentasjon av konkrete case, med erfaringer fra lokalt næringsliv i Horten og på Kongsberg.

Ønsket resultat fra arrangementet er økt kunnskap om innovative anskaffelser og at næringssjefer og innkjøpere snakker sammen og ser mulige synergier ved mer samhandling.

Mer detaljert program og påmeldingslenke kommer.

 

Kontaktinformasjon:

Osloregionen: Eva Næss Karlsen

Leverandørutviklingsprogrammet: Gørill Horrigmoe