Hopp til innhold

Webinar: Finansiering av knutepunktutvikling 24. november

 

Hvordan får vi råd til infrastrukturen vi trenger?

Osloregionen og Østlandssamarbeidet inviterer til et fag-webinar om finansiering av utvikling av trafikk-knutepunkt. Vi ønsker å sette søkelys på: Hvordan kan og bør ulike offentlige myndigheter samarbeide? Hvordan lager vi gode og forutsigbare modeller som sikrer privat medfinansiering? Hva er potensialet for inntektsgenerering fra knutepunktutvikling?

Tid: 24. november, kl 12-14

Sted: Teams (lenke sendes ut i forkant av møtet)

Om arrangementet

Et knutepunkt for persontransport skal først og fremst være et effektivt byttepunkt for reisende. I tillegg kan vellykkede knutepunktprosjekter legge grunnlaget for god by- og stedsutvikling. Gode knutepunkt er også nødvendige for å fremme en flerkjernet utvikling i hovedstadsregionen og landsdelen.

Samtidig vet vi at handlingsrommet i offentlige økonomi vil reduseres fremover. Dette fremtvinger strammere prioriteringer. Behovet for effektive finansieringsmodeller for offentlig infrastruktur vil bli enda sterkere.

På webinaret vil du blant annet få høre fra:

  • Elin Gran Weggesrud, ordfører i Holmestrand kommune
  • Arthur Wøhni, kommunaldirektør i Bærum kommune
  • Jafar Altememy, administrerende direktør i Viken kollektivterminaler
  • Ellen Haug, prosjektdirektør i Bane NOR Eiendom
  • Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef OBOS
  • Ellen de Vibe, konsulent Urban Vibes, tidl direktør for Plan- og bygningsetaten

Detaljert program kommer.

Meld deg på her.