Hopp til innhold

Webinar 28. april: Hva betyr ny NTP for Osloregionen?

 

I ny NTP skrotes full InterCity-utbygging, flere viktige samferdselsprosjekter i regionen er skjøvet ut i tid og ingen mindre byområder i Osloregionen er inkludert i ny belønningsordning for klima- og miljøvennlig byutvikling.

Planen skal bidra til et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Hvordan bidrar ny NTP til dette i Osloregionen, der nesten halvparten av Norges befolkning bor?

Vi inviterer stortingspolitikere og lokalpolitikere til diskusjon om hva ny NTP betyr for Osloregionen.

Her er Osloregionens høringsnotat, oversendt Stortinget ifm høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen 13. april.

Tid: 28. april, kl 0830-0945

Sted: Facebook Live-event

Meld deg på her.

Program (oppdateres):

  • Velkommen og innledning om Osloregionens innspill til NTP v/Øyvind Såtvedt, direktør Osloregionen
  • Faglige vurderinger på hvordan NTP svarer på transportutfordringene generelt og spesielt for hovedstadsregionen, v/Bjørne Grimsrud, adm.dir. Transportøkonomisk Institutt
  • Hva mener lokalpolitikerne om NTP, sett fra deres ståsted?

– Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel, Oslo kommune

– Margrethe Haarr, ordfører Kongsvinger kommune

– Siri Martinsen, varaordfører Fredrikstad kommune og leder for  Jernbaneforum Øst

– Lisbeth Hammer Krog, ordfører Bærum kommune

  • Kommentarer fra stortingspolitikere på innspill fra lokalpolitikere (liste oppdateres)

– Nils Aage Jegstad (H) medlem Transportkomiteen og representant fra Akershus

– Sverre Myrli (AP) medlem Transportkomiteen og representant fra Akershus

– Kari Elisabeth Kaski (SV) medlem Finanskomiteen og representant fra Oslo

– Ola Elvestuen (V) medlem Finanskomiteen og representant fra Oslo

  • Kommentarer/diskusjon før avslutning

 

Ta kontakt med Eva Næss Karlsen, fagsjef Osloregionens sekretariat, ved spørsmål om arrangementet.