Hopp til innhold

Verksted Klimakrav i arealplaner 2. november

 

Ringerike kommune inviterer i samarbeid med Osloregionen til verksted om klimakrav i  arealplanlegging. Verkstedet er del av prosjektet «Klimavennlig areal‐ og  transportplanlegging» som Ringerike har fått Klimasatsstøtte til.

Tid: 2. november, kl 1230-1600 (lunsj fra kl 1145)

Sted: Mesh Youngstorget, Møllergata 6, Oslo

Hovedfokus i verkstedet vil være å videreutvikle konkrete sjekklister og en idébank om mulige klimakrav i arealplaner som kommuner kan stille på ulike plannivå.

På verkstedet vil vi arbeide med to case;

  1. Hvordan øke grønn mobilitet i et område?
  2. Hvordan operasjonalisere nullvekstmål, og måle at man er på riktig vei?

For å gi inspirasjon til diskusjonen av casene og innsikt i gode grep som allerede er utprøvd, er vi så heldige å ha med oss Anna-Thekla Tonjer som er prosjektleder for Elverum vekst og daglig leder i Elverum tomteselskap AS, og Bjørn Nordby som er miljørådgiver i Asker kommune.

Se invitasjon med detaljert program her.

Meld deg på her. Begrenset antall plasser.

 

Kontaktinformasjon:

Bente Elsrud Anfinnsen, e-post: Bente.Elsrud.Anfinnsen@ringerike.kommune.no

Eirik Næss, e-post: Eirik.Naess@ringerike.kommune.no

Eva Næss Karlsen, e-post: eva.nass.karlsen@osloregionen.no