Hopp til innhold

Styremøte per e-post (8. mars – 18. mars 2019)

 

Møtet gjennomføres per e-post.

Innkalling til styremøte pr epost mars 2019

 

Sakspapirer:

Sak 13 19 Utkast Til Referat Fra Styremøte 12. Februar 2019

Sak 14 19 Årsrapport 2018 Tekst

Sak 15 19 Regnskap For 2018

Vedlegg Til Sak 15 19 Revisors Beretning Til Regnskapet For Samarbeidsalliansen Osloregionen For 2018

Vi ber om tilbakemelding på sakene fra styremedlemmene. Tilbakemelding sendes til sekretariatet ved Øyvind Såtvedt, oyvind.satvedt@osloregionen.no innen mandag 18. mars kl. 12.00.