Hopp til innhold

Styremøte per e-post (20. mars – 4. april 2018)

 

MØTET GJENNOMFØRES PR E-POST

Innkalling til styremøte pr e-post mars 2018

Sakspapirer:

Sak 14 18 Utkast til referat fra styremøte 6. februar 2018

Sak 15 18 Tekst til årsrapport for 2017

Sak 16 18 Regnskap for 2017

Vedlegg til sak 16-18 Revisors beretning til regnskapet for Samarbeidsalliansen Osloregionen for 2017

Vi ber om tilbakemelding på sakene fra styremedlemmene. Tilbakemelding sendes til sekretariatet ved Øyvind Såtvedt, oyvind.satvedt@osloregionen.no senest innen onsdag 4. april kl. 14.00.