Hopp til innhold

Styremøte 11. april 2019

 

Styremøte i Osloregionen avholdes torsdag 11. april, kl. 10.30– 11.30 på MESH, Tordenskiolds gate 3, Oslo. Merk tid og sted!

Innkalling til styremøte 11. april 2019

Sak 17/19            Godkjenning av referat fra styremøte pr epost mars 2019

Sak 18/19            Årsrapport for Osloregionen 2018 – andre gangs behandling

Sak 19/19            Medlemskontingent for 2020

Sak 20/19            Søknad om medlemskap i Osloregionen fra kommunene i Gjøvikregionen

Sak 21/19            Oppfølging ordførererklæring om miljø og klima

Sak 22/19            Samarbeidsavtale/MoU med Circular Norway