Hopp til innhold

Velkommen til Samarbeidsrådet for Osloregionen 11. april 2019

 

Osloregionen inviterer til Samarbeidsrådet torsdag 11. april på Mesh, Tordenskiolds gate 3 i Oslo. Etter møtet inviteres alle deltakerne til sosialt program på SALT.

Samarbeidsrådet er Osloregionens øverste politiske organ og består av en konferansedel og en formell del.

Konferansedelen er åpen for alle interesserte.

Gratis deltakelse. Klikk her for påmelding.

Program (11.30-16.00)

Moderator er Geir Rognlien Elgvin, Moment.team

11.30    Lunsj

12.15    Åpning av Samarbeidsrådet v/Raymond Johansen, byrådsleder Oslo kommune og styreleder i Osloregionen

12.30   Potensialet for samarbeid Osloregionen – Stockholmsregionen. Presentasjon av Sweco-rapport.

Kommentarer og paneldiskusjon:

  • Maria Nimvik Stern, VD Mälardalsrådet
  • Jonas Karlsson, VD Stockholm – Oslo 2:55
  • Kai Eide, styreleder i Norsk-Svensk Handelskammer og tidligere ambassadør til Sverige
  • Øyvind Såtvedt, direktør Osloregionen

13.20   Nasjonal transportplan 2022-2033 – Hva er største utfordringene på transportområdet – i dag og i fremtiden?

  • Om Samferdselsdepartementets arbeid med Nasjonal Transportplan v/Allan Ellingsen, statssekretær Samferdselsdepartmentet
  • Trender innen samferdsel frem mot 2050 v/Ståle Hagen, direktør, leder for Mobilitet og Transport, KPMG

14.10   Pause med småmat

14.30   Gods og logistikk  i Osloregionen – hvordan har utviklingen vært og hva er trendene fremover?

  • Hva har skjedd siden Osloregionens gods- og logistikkstrategi ble vedtatt i 2012? v/Geir Berg, rådgiver Flowchange
  • Hva er IKEAs vurdering av utviklingen innen logistikk i Osloregionen og Norge? v/Teodor Bäckström, deputy country logistics manager, IKEA

15.15  Velkommen til Urban Future Global Conference i Oslo 22.-24. mai v/Birgit Rusten, programleder Futurebuilt

15.20   Samarbeidsrådet, formell del (klikk her for sakspapirer)

16.00   Avslutning

Sosialt program på SALT (16.30-18.00)

16.30   Fingermat og drikke

17.00   Erlend Mogård-Larsen forteller om kunstprosjektet SALT

17.15    Orientering fra Oslo – Europeisk Miljøhovedstad

17.30    Mingel

18.00   Vel hjem!