Hopp til innhold

Referansegruppemøte – Osloregionens gods- og logistikkprosjekt

 

Osloregionen har startet opp et gods- og logistikkprosjekt med mål om et oppdatert kunnskapsgrunnlag om gods- og varestrømmer som vil være basis for mer koordinert samarbeid og vil kunne bidra til å fremme mer effektiv, miljø- og klimavennlig godstransport.

Osloregionen har invitert ulike interessenter til å delta i en bred sammensatt referansegruppe for å sikre god faglig forankring og for å gi råd til prosjektet, med oppstartsmøte den 22. august.

Endelig dagsorden og sakspapirer legges ut, ca en uke før møtet.

Kontaktperson: Eva Næss Karlsen, e-post: eva.nass.karlsen@osloregionen.no, tlf 900 63 086