Hopp til innhold

Profilering – workshop omdømmeprosjekter 31.08.2017

 

Sekretariatet for Osloregionen inviterer til workshop om profileringsstrategi sammen med andre aktører på området. I mer enn et tiår har det vært en rivende utvikling innenfor arbeidet med å utvikle og profilere byer, byområder og regioner, til dels med stort hell og med styrket omdømme, næringsvekst og optimisme som resultat. Aktørene er mange, tilnærmingene til arbeidet likeså.

Vi i sekretariatet for Osloregionen har stor tro på at vi kan lykkes ennå bedre i vårt arbeid både lokalt og regionalt gjennom å lære av hverandre og gjennom styrket samarbeid. På workshopen vil du få høre om Osloregionens brand management strategi og inviteres med til en halvtime i Drammen for å høre om det formidable arbeidet som er gjort der det siste tiåret. Med dette som utgangspunkt vil vi invitere deltakerne til videre diskusjon og innspill om hvordan drive godt profileringssamarbeid og hvordan styrke samarbeidet i regionen.