Hopp til innhold

Osloregionens klimaskole 6. mai – klimasårbarhet og klimatilpasning

 

Osloregionen inviterer til klimaskole om klimasårbarhet og klimatilpasning.

Tid: 6. mai, kl 0830-1000

Sted: Teams-møte (lenke til møtet ettersendes)

Meld deg på her

Formålet med arrangementet er å belyse hvordan klimaendringene vil påvirke drift og infrastruktur i kommunene i Osloregionen, og hva som kan gjøres for å forebygge skader.

Program del 1 – Overordnet om klimasårbarhet og utfordringene

  1. Klimaprofiler Oslo, Innlandet og Viken – hva slags klima får vi i 2050 og 2100? v/Anita Verpe Dyrdal, Norsk klimaservicesenter
  2. Ny klimanormal i Norge fra 1. januar 2021, v/Hanne Heiberg, Meteorologisk institutt
  3. Hvilke utviklingstrekk ser bransjen for klimarelaterte skader, og hvilke konsekvenser får det får f.eks prising av lån og annen finansiering? v/Ivar Martinsen, IF

Program del 2 – Konsekvenser av klimaendringene – klimarobuste løsninger

  1. Klimarobust planlegging i kommunene, v/Statsforvalteren
  2. Oslos klimasårbarhetsanalyse – hvilke tiltak må iverksettes? v/Guro Sørnes Kjerschow, Klimaetaten, Oslo kommune
  3. Klimarobust planlegging av vei og jernbane, v/Ole R. Strandbakke, Ringsaker kommune
  4. Overvannshåndtering på tvers av virksomheter, v/Johanne Stake, Drammen kommune

Spørsmål og kommentarer etter hver bolk. 

 

Om Osloregionens klimaskole. Formålet med Klimaskolen er å bidra til konkrete klima- og miljøtiltak lokalt i kommunene. I tillegg vil det være et viktig mål å heve kompetansen blant deltagerne gjennom informasjon og erfaringsdeling. Møteserien er en oppfølging av ordførererklæringen om klima og miljø i 2019,  hvor workshops i regi av Osloregionen er ett av de konkrete tiltakene.