Hopp til innhold

Osloregionens klimaskole – Klimabudsjett, 21. oktober

 

Hva er et klimabudsjett? Hvorfor skal kommuner og fylkeskommuner lage et slikt, og hvordan går man frem for å lage et budsjett som blir et effektivt verktøy for utslippskutt?

Her er presentasjonene:

Tid: 21. oktober, kl 0930-12

Sted: Digitalt (mest sannsynlig Teams). Lenke sendes deltagerne i forkant.

Målgruppen for webinaret er ansatte i kommuner og fylkeskommuner, med oppgaver på klima og miljø eller budsjettarbeid.

Webinaret er det første i serien «Osloregionens klimaskole», som er en oppfølging av ordførererklæringen om miljø og klima fra 2019. Med oss har vi Oslo og Hamar kommuner, som sammen med Trondheim utvikler en nasjonal veileder for klimabudsjett. Begge kommuner har utarbeidet egne klimabudsjetter.  Klima Østfold vil også dele sine erfaringer, etter bistått i utvikling av klimabudsjett i seks kommuner i Østfold.

Webinaret er gratis. Påmeldte deltakere vil få tilsendt en lenke noen dager før arrangementet. Meld deg på her!

Program (med forbehold om endringer):

1.Velkommen v/møteleder Merete Agerbak-Jensen, Osloregionens sekretariat

2. Innledning om klimabudsjett som verktøy og veileder-prosjektet; hva og hvorfor, v/Astrid S. Landstad, Klimaetaten, Oslo kommune

3. Om Oslos klimabudsjett v/Astrid S. Landstad, Klimaetaten, Oslo kommune

4. Om Klima Østfolds erfaringer fra utvikling av klimabudsjett i seks kommuner,  v/Guro Nereng, Klima Østfold

5. Om Hamars klimabudsjett, v/Lise W. D. Urset, Hamar kommune

6. Oppsummering og veien videre

Det blir satt av god tid til spørsmål og kommentarer mellom innleggene!

 

Om Osloregionens klimaskole

Formålet med Klimaskolen er å bidra til konkrete klima- og miljøtiltak lokalt, med reduserte utslipp som resultat. I tillegg vil det være et viktig mål å heve kompetansen blant deltagerne gjennom informasjon og erfaringsdeling. Møteserien er en oppfølging av ordførererklæringen om klima og miljø i 2019,  hvor workshops i regi av Osloregionen er ett av de konkrete tiltakene.