Hopp til innhold

Oslo Urban Arena – Osloregionens breakouts 18. september 2018

 

Den 18.-19. september arrangeres Oslo Urban Arena på Folketeateret/Kulturhuset i Oslo.

Osloregionen har vært samarbeidspartner på Oslo Urban Arena siden begynnelsen i 2014 og går “all in” i 2018.

Den 18. september., kl 13-16 gjennomfører vi 3 x 1-times breakout-sessions på Kulturhuset (Boksen). Dette ønsker vi skal være en møteplass mellom kommunene og arkitektene/utviklerne/utbyggerne/fagmiljø, og et sted der man kan lære av hverandres erfaringer på tvers av kommunegrensene.

Den 19. september arrangerer vi verksted om miljøhovedstadsåret i Osloregionen. 

Her er programmet for den 18. september: 

Kl 13-1355: Breakout 1: Høyt og tett – med kvalitet?

Moderator: Julie Sjøwall Oftedal, A-lab

Tre kommuner presenterer hver sine case (10 min hver):

  • Fornebu , Arthur Wøhni, Bærum kommune
  • Lillestrøm, Kristin Dale Selvig, Skedsmo kommune
  • Ski, Cecilie Høgden Mæle, Ski kommune

Paneldiskusjon. I panelet deltar de tre kommunene sammen med Mathias Grimstad, StorOslo Eiendom, Kristine Tveitnes Seip, OBOS Fornebu, Harald Martin Gjøvaag, Selvaag og Ingvild Roald, Aspelin Ramm

Kl 14-1455: Breakout 2: Smått er godt nok? Mikrourbanisme og landlig idyll

Moderator:  Erling Fossen, OMA

Stedsutvikling i mindre kommuner, v/ Aslaug Tveit, Leva Urban Design

Tre ordførere fra Osloregionen snakker om kvaliteter, utfordringer og muligheter i mindre kommuner i Osloregionen:

  • Runar Bålsrud, Hurdal kommune
  • Lise Selnes, Nord-Odal kommune
  • Øystein Slette, Enebakk kommune

Diskusjon og spørsmål fra salen.

Kl. 15-1555: Breakout 3: Byutvikling og miljøvennlig mobilitet – hvorfor så vanskelig?

Moderator: Aud Tennøy, TØI

Innledning om utfordringer i de nest største byene i Osloregionen om miljøvennlig mobilitet  – hva sier TØIs statistikk? v/Aud Tennøy, TØI

Hvilke planer har byene?

  • Terje Halvorsen, Hamar kommune
  • Inger Christensen, Holmestrand kommune
  • Gry Rustad Pettersen, Bypakke Nedre Glomma (Sarpsborg og Fredrikstad)

Diskusjon og spørsmål fra salen.

Påmelding: se www.oslourbanarena.no