Hopp til innhold

Oppstartmøte for Osloregionens miljø- og klimagruppe 14. mai

 

Den 14. mai avholdes oppstartsmøte for Osloregionens miljø- og klimagruppe.

Gruppens mandat er å være en faglig rådgivningsgruppe på miljø og klima for Osloregionens sekretariat. Gruppa skal utarbeide en plan for oppfølging av ordførererklæringen som ble signert 7. februar i Oslo rådhus, som inkluderer å vise fram gode eksempler i miljø- og klimaarbeidet i regionen.

Gruppa skal også bidra med faglig råd i utvikling av et regionalt klimabarometer.

Se styresak fra 11. april om opprettelsen av gruppa.