Hopp til innhold

NTP-konferanse 25. november 2019

 

Osloregionen, Østlandssamarbeidet, NHO Viken Oslo og LO Viken Oslo inviterer til fagkonferanse om utredninger som vil være underlag til Nasjonal Transportplan 2022-2033. Vi inviterer til en diskusjon om hovedproblemstillingene. NTP er avgjørende for om Norge og regionen skal nå vedtatte klimamål og dette vil også være et tema som blir berørt på konferansen.

Meld deg på her!

  • Tid: 25. november, kl 0930-1530 (Kaffe/registrering fra kl 09)
  • Sted: Næringslivets Hus Konferansesenter, Middelthuns gate 27, Oslo
  • Moderator: Christine Holtan Bøgh, Fagansvarlig transport i ZERO

Last ned invitasjon med program her.

Program:

09:00-09:30 Registrering, kaffe
09:30-09:35  Åpningsinnlegg v/moderator Christine Holtan Bøgh
09:35-09:50  Om NTP-arbeidet, v/Jan Fredrik Lund, Samferdselsdepartementet
09:50-11:05   Mer infrastruktur for pengene (Oppdrag 1)

v/Wenche Kirkeby, Statens vegvesen
v/Stein Batalden, Jernbanedirektoratet
v/Finn Aasmund Hobbesland, Nye Veier

Forberedte kommentarer:
Dag Arthur Aasbø, Borregaard AS
Steinar Rindhølen, Norsk Arbeidsmandsforbund

11:05-11.25 Kaffepause
11:25-12:10 – Samfunnsøkonomiske analyser, – verktøy og forutsetninger (oppdrag 4) v/Oskar Kleven, Statens Vegvesen

Forberedt innlegg: Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og lokal effekt av en infrastruktur investering. Et praksisnært eksempel fra Ringeriksregionen, v/Steinar Aasnæss, Universitetet i Sørøst Norge

12:10-12:55 Lunsj
12:55-14:05 Utviklingstrekk og framskrivninger og utfordringer i transportkorridorer (Oppdrag 2 og 3)

v/Oskar Kleven, Statens vegvesen
v/Cecilie Bjørlykke, Jernbanedirektoratet

Forberedte kommentarer fra:
Jon Petter Arntzen, Østlandssamarbeidet
Ole Andreas Hagen, PostNord AS

14:05-14:25 Benstrekk og kaffepause
14:25-15:20 Miljøvennlige, tilgjengelige og attraktive byer i NTP 2022-2033 (oppdrag 5)

v/Alberte Marie Ruud, Statens vegvesen
Forberedte kommentarer fra:
Anders Tønnesen, Transportøkonomisk institutt
Terje Pettersen, Moss kommune

15:20-15:45 Oppsummering

Hva har dagen gitt og hva er veien videre? Korte innlegg og samtale mellom representanter fra arrangørene: Osloregionen, Østlandssamarbeidet, NHO Viken Oslo og LO Viken Oslo

15:45 Takk for i dag og vel hjem!

 

Oppdrag og svar: Oppdragene fra Samferdselsdepartementet og svar på oppdrag er tilgjengelig her.

Meld deg på her. Påmelding er bindende. Registreringsavgift: 750,- kroner. 

For spørsmål kontakt:

Eva Næss Karlsen, spesialrådgiver Osloregionen, tlf. 900 63 086

Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder Østlandssamarbeidet, tlf. 901 08 389