Hopp til innhold

Webinar: Osloregionen – vekstmotor for nasjonal verdiskaping

 

Velkommen til næringspolitisk webinar den 26.08 kl. 0830-0945. Arrangementet livestreames på Facebook.

Gå til påmelding

Vi inviterer til et næringspolitisk webinar, som handler om hvordan vi i større grad kan tilrettelegge for Osloregionen som vekstmotor for nasjonal verdiskaping.

I rapporten Innovasjonsmiljøer og -politikk på Østlandet: fortrinn, utfordringer og noen muligheter for smart spesialisering, slås det fast at Osloregionen har flere sterke kompetanse- og teknologifelt, og samtidig viktige fortrinn i mangfoldet av relaterte kompetanseområder, nærings- og kunnskapsmiljøer. Dette representerer store ressurser med mange muligheter for innovasjon og ny næringsutvikling framover, bærekraftig verdiskaping og høy sysselsetting.

Oslo er topp 3. på listen over Europeiske byer med høyest utdanningsnivå. Hvordan kan Norges fremste kompetanseregion tiltrekke mer utenlandsk kapital og næringsvirksomhet?

Det finnes like mange arbeidsplasser i Osloregionen tilknyttet oljesektoren som det gjør i Rogaland. Hvordan kan det legges til rette for at denne kompetansen i enda større grad brukes til omstilling og grønn næringsutvikling?

Skal Osloregionens næringsliv hevde seg i den internasjonale konkurransen må man satse på næringsliv uavhengig av om det tilhører by eller land. Hvordan kan man innrette virkemiddelapparatet slik at det oppleves som tilgjengelig og treffer etter behov?

Program:

  • Velkommen og åpning v/møteleder
  • Felles næringspolitiske utfordringer v/Øyvind Såtvedt, direktør i Osloregionen

Klyngene om viktige næringspolitiske virkemidler

  • Preben Strøm – Energy Valley
  • Kjell Reidar Mydske – Smart Innovation Norway

Ordførere om viktige næringspolitiske saker fra kommunens perspektiv

  • Karianne Sand(SP) – Ordfører Kongsberg kommune
  • Jørgen Vik(AP) – Ordfører Lillestrøm kommune
  • Rene Rafshol(H) – Ordfører Råde kommune

Stortingspolitikere om tiltak og satsinger for å styrke Osloregionen som nasjonal vekstmotor.

  • Masud Gharahkani(AP) – Buskerud benken og 1. kandidat Buskerud AP
  • XX Oslo benken og XX kandidat Oslo Høyre
  • Ole Andre Myhrvold(SP) – Østfold Benken og 1. kandidat Østfold SP(tbc)

Oppsummering og oppfølgende spørsmål til stortingspolitikerne ved Øyvind Såtvedt