Hopp til innhold

Møte interessepolitisk utvalg 17.09.2021

 

Møte interessepolitisk utvalg 17.09.2021 kl. 0900 – 1100:

Innkalling til møte i Interessepolitisk utvalg i Osloregionen 17. september 2021

Sak 33/21 – Referat fra møte i Interessepolitisk Utvalg i Osloregionen 11. juni 2021

Sak 34/21 – Interessepolitisk arbeid med byråkratiske hindre for internasjonale talenter

Report: The Bureaucratic obstacle course for internationals moving to Norway

Catch 22 For Utenlandske Talenter Som Vil Til Norge 16082021 Utkast Medienotat

Opptak fra arrangement på Arendalsuka om «Etter korona: Hvordan skal vi hevde oss i konkurransen med utlandet om talenter og investeringer?»

Sak 35/21 – Utkast høringsinnspill Handlingsprogram Samferdsel 2022-2025 Viken fylkeskommune

Sak 36/21 – Utkast høringsinnspill Planprogram for regionale planer i Viken 

Sak 37/21 – Oppstart av arbeid i politisk arbeidsgruppe som skal gi innspill til utviklingen av samarbeidet i Osloregionen på kort og lang sikt.

Styresak 28 21 Utvikling av samarbeidet i Osloregionen

Vedlegg til styresak 27 21 Notat kunnskapsgrunnlag og vurdering av Osloregionen mot 2030