Hopp til innhold

Digitalt møte i samarbeidsrådet/representantskapet for Osloregionen 28. oktober

 

Osloregionen inviterer medlemmer til digitalt representantskapsmøte den 28. oktober. Ramme for arrangementet er kl. 1630- 1900.

Påmelding her

Program:

Oppstart for rådsmøtet er 1630.

Innkalling til møte i Samarbeidsrådet og Representantskapet i Osloregionen

Revidert saksliste for møte i Samarbeidsrådet og Representantskapet i Osloregionen 28.10.20

Samarbeidsrådet for Osloregionen – Saksliste

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Protokoll fra møte i Samarbeidsrådet 11. april 2019

Vedlegg sak 3 20 Protokoll fra møte i Samarbeidsrådet 11. April 2019

4. Årsrapport for 2019

Vedlegg sak 4 20 Årsrapport med revidert regnskap for 2019

5. Vedtak om overføring av budsjettmidler og eiendeler fra samarbeidsalliansen
Osloregionen til Osloregionen interkommunalt politisk råd.
6. Oppløsning av samarbeidsalliansen Osloregionen, jfr. Osloregionens vedtekter § 6-2.

Møte i representantskapet for Osloregionen interkommunalt politisk råd – Saksliste

1. Godkjenning av fullmakter – opprop av tilstedeværende medlemmer.
2. Valg av møteleder
3. Godkjenning av innkalling
4. Godkjenning av dagsorden
5. Strategiske føringer for Osloregionen 2021 – 2024, jfr. innstilling fra styret 23. juni

 Vedlegg til sak 5 20 Strategiske føringer for 2021 2024

6. Fastsettelse av kontingent for 2021, jfr. innstilling fra styret 23. juni

Vedlegg til sak 6 20 Medlemskontingent 2021

7. Valg av inntil 20 styremedlemmer med varamedlemmer for 1 år.

8. Valg av leder av Osloregionen og styret for 1 år

9. Valg av nestleder av Osloregionen og styret for 1 år

10. NY Valg til organer underlagt styret

11.Valg av valgkomite med leder og to medlemmer for 1 år

12. Videutvikling av det regionale samarbeidet i Osloregionen