Hopp til innhold

Møte i Osloregionens miljø- og klimagruppe 4. desember

 

Møte i Osloregionens miljø- og klimagruppe, onsdag 4. desember, kl 13-15.

Møtested: Osloregionens lokaler, MESH, Tordenskioldsgate 2, 4. etg. Kontakt Eva på telefon 900 63 086 ved ankomst.

Forslag til agenda:

1.Kort innledning til møtet og om ordførererklæringen, v/Eva Næss Karlsen, Osloregionen

2.Nasjonal veileder for klimabudsjett og –styring. Presentasjon av samarbeidsprosjekt, finansiert av Klimasats, v/Astrid S. Landstad, Klimaetaten, Oslo kommune

3. Kan Klimadashbord være et verktøy for norske kommuner/fylkeskommuner? Presentasjon i møtet v/Farhad Rad, Østfold fylkeskommune. Klimadashbord er et mulig et verktøy som kan hjelpe kommunene/fylkeskommunene med å se forskjellige statistikker og indikatorer på ett sted. Det gir dem også muligheten til å sammenligne seg med hverandre.

4.Forpliktende internasjonalt samarbeid, signering av Covenant of Mayors, v/Guri Bugge, Østfold fylkeskommune

5.Miljø og klima som satsingsområde i utkast til Osloregionens Handlingsprogram 2020

6.Innovasjonscamp Bærekraftige byer og samfunn– høsten 2019. Orientering om prosjektet og diskusjon om oppfølging av resultater innovasjonscamp og mulig prosjekt i 2020.

7.Informasjon om prosjektet Bærekraftig Osloregion, v/Barbro Renland Nordby, Kunnskapsbyen Lillestrøm