Hopp til innhold

Møte i Osloregionens administrative koordineringsgruppe 7.9.2021

 

Velkommen til møte i Osloregionens administrative koordineringsgruppe kl. 1200 – 1500

Møtet gjennomføres på Teams.

Dagsorden koordineringsgruppen 7. september 2021

Utkast til referat fra koordineringsgruppen 1. juni 2021

Saksunderlag

Sak 4. Felles samling for administrative grupper.

Sak 5. Høring Viken fylkeskommune – Planprogram for regionale planer i Viken

Sak 7. BEST-konferansen 2021, 29. september

Sak 8. Mobilisering til deltagelse i kampanjen Race to Zero

Sak 9 Status handlingsprogram med økonomirapport pr. 31. juli

Sak 10 Kommunikasjonsstrategi (utkast)

 

Kontaktperson: Eva Næss Karlsen, tlf 900 63 086