Hopp til innhold

Klimaskole 27. oktober: Klimavennlig skogbruk

 

I møteserien “Osloregionens klimaskole” arrangerer Osloregionen et webinar om klimavennlig skogbruk.

Tid: 27. oktober, kl 0830-1000

Sted: Webinar via Teams

Meld deg på her.

På klimaskolen i oktober settes skogen på dagsorden. Vi ønsker å belyse skogens rolle for karbonlagring, naturmangfold, og klimatilpasning og hvordan forvalte skogen på en mest mulig klima- og naturvennlig måte.

Vi står overfor en stadig økende klima- og naturkrise og forvaltningen og drift av skogen må ta hensyn til dette på en helhetlig måte. Som både landbruksmyndighet og planmyndighet for areal, natur og klima er skog og skogforvaltning et viktig tema for kommuner og fylkeskommuner på Østlandet.

Program:

Om klimavennlig skogbruk, v/Gunnhild Søgaard, forskningssjef, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Om framtidsretta skogforvaltning og økologisk bærekraft, v/Ulrika Jansson, forsker NINA – Norsk Institutt for Naturforskning

Naturmangfold i framtidens skog, v/Bjørn Einar Rakstang, prosjektleder, Skogbrukets Kursinstitutt

Hva er rammene for et klimavennlig skogbruk?, v/Ingeborg Anker-Rasch, rådgiver, Norges Skogeierforbund

Inkludering av klimahensyn i Oslo kommunes skoger, v/Benedikte Wiig Sørensen, klimarådgiver, Klimaetaten i Oslo kommune

Meld deg på her.

Om klimaskolen og formål:

Osloregionens klimaskole er et forum for kompetanseutvikling og erfaringsdeling i Osloregionen interkommunalt politisk råd (IPR) og er en oppfølging av Osloregionen ordførererklæring om klima og miljø

Klimaskolen gjennomføres ca 4 ganger i året som webinarer på 1,5 time, der vi setter miljø- og klimafaglige tema på dagsorden. 

Formålet er å bidra til kompetanseutvikling, informasjon- og erfaringsdeling om konkrete klima- og miljøtiltak, med reduserte utslipp som resultat. 

 

Kontaktperson: Eva Næss Karlsen, tlf 900 63 086