Hopp til innhold

Klimaskole 27. oktober: Klimavennlig skogbruk

 

I møteserien “Osloregionens klimaskole” arrangerer Osloregionen et webinar om klimavennlig skogbruk.

Tid: 27. oktober, kl 0830-10

Sted: Webinar via Teams

Den 27. oktober settes skogen på dagsorden for Osloregionens klimaskole. Vi ønsker å belyse skogens rolle for karbonlagring, naturmangfold, og klimatilpasning og hvordan forvalte skogen på en mest mulig klima- og naturvennlig måte.

Vi står overfor en stadig økende klima- og naturkrise og forvaltningen og drift av skogen må ta hensyn til dette på en helhetlig måte. Som både landbruksmyndighet og planmyndighet for areal, natur og klima er skog og skogforvaltning et viktig tema for kommuner og fylkeskommuner på Østlandet.

Mer detaljer og program kommer.

 

Om klimaskolen og formål:

Osloregionens klimaskole er et forum for kompetanseutvikling og erfaringsdeling i Osloregionen interkommunalt politisk råd (IPR) og er en oppfølging av Osloregionen ordførererklæring om klima og miljø.

Klimaskolen gjennomføres ca 4 ganger i året som webinarer på 1,5 time, der vi setter miljø- og klimafaglige tema på dagsorden. 

Formålet er å bidra til kompetanseutvikling, informasjon- og erfaringsdeling om konkrete klima- og miljøtiltak, med reduserte utslipp som resultat. 

 

Kontaktperson: Eva Næss Karlsen, tlf 900 63 086