Hopp til innhold

Webinar – Klimaarbeid i kommuner og C40-kontor i Oslo

 

Osloregionen starter 2021 med å sette klima på dagsorden! Det er flere grunner til det:

  • Osloregionen skal styrke sitt arbeid på miljø og klima og vi starter opp en ny faggruppe for miljø og klima.
  • Klimameldingen fra Regjeringen er nær lansering
  • Det internasjonale storby-nettverket C40 åpnet i november 2020 et eget kontor i Oslo

Osloregionen inviterer til et mini-webinar der tema er kommunenes rolle i miljø- og klimaarbeidet og hva kan etablering av et eget C40-kontor bety for byer og kommuner i Osloregionen og Norge.

Gaute Hagerup er ny leder for det nye C40 kontoret i Oslo her sammen med byrådsleder i Oslo Raymond Johansen

 

Tid og sted: 13. januar, kl 09-10, Facebook Live Event

Program:

  • Velkommen ved Lene Conradi, nestleder i styret i Osloregionen og ordfører i Asker kommune
  • Om kommunenes rolle i klimaarbeidet, v/Siri Sorteberg, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet
  • Hvordan lykkes som kommune i klimaarbeidet og betydningen av regionalt samarbeid, v/Heidi Sørensen, direktør Klimaetaten
  • Storby-nettverket C40 åpner kontor i Oslo, perspektiver og muligheter for norske byer og kommuner, v/Gaute Hagerup, daglig leder C40 Oslokontor

Meld deg på her.